Szkolenia z zakresu metrologii, pomiarów 3D oraz inżynierii odwrotnej

Doświadczenie wynikające z pracy w przemyśle oraz praktyczne zastosowanie technik pomiarowych pozwala nam na dzielenie się swoją wiedzą. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu metrologii oraz wykorzystania optycznych technik pomiaru 3D w przemyśle, inżynierii odwrotnej ora szybkiego prototypowania.