Weź udział w warsztatach #HandsOnMetrology, będących inicjatywą wspieraną przez firmę ZEISS. Podczas spotkania poznasz rozwiązania do skanowania 3D i odkryjesz szeroki zakres ich możliwości!


Wypróbuj nasze rozwiązania, porozmawiaj z ekspertami i dowiedz się jak możesz wykorzystać systemy do skanowania 3D w swojej pracy i sprawić, że będzie ona bardziej wydajna i efektywna!

Dołącz do nas podczas warsztatów


9 kwietnia 2024


54-413 Wrocław

Wrocławski Park Technologiczny

Sala konferencyjna BETA,  budynek BETA

PLAN WARSZATÓW

Rejestracja uczestników

09:30– 10:00


Przywitanie / przedstawienie portfolio #HandsOnMetrology oraz konceptu warsztatów

10:00 – 10:30


Część warsztatowa

10:30 – 13:00

  1. ATOS Q: niezawodny i niezwykle precyzyjny system do przemysłowego skanowania 3D
  2. T-SCAN hawk 2: ręczny system skanowania 3D nowej technologii
  3. GOM Scan 1: system skanowania 3D wykorzystujący dane pomiarowe w inżynierii odwrotnej, druku 3D i kontroli jakości

Pytania/rozmowy z ekspertami/podsumowanie spotkania

13:00- 14:00

Rejestracja - Warsztaty 9 kwietnia #HandsOnMetrology


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr tel. (jeżeli został podany), podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu zapisu na warsztaty #HandsOnMetrology odbywające się w Wrocławiu dnia 20 kwietnia 2024 rok. Żądanie usunięcia danych proszę kierować na adres office@reversesolutions.pl