T-SCAN – to wysoce precyzyjny  Tracker 3D. System to proste w użyciu oraz intuicyjne urządzenie pomiarowe , składające się z : ręcznego skanera laserowego T-SCAN , optycznego systemu śledzenia T-TRACK oraz sondy T-POINT. Całość obsługiwana jest przez niezawodne oprogramowanie Inspect.

Pomiar system T-SCAN opiera  się  optycznym śledzeniu  skanera lub sondy za pomocą trakera  T-TRACK

Do dyspozycji mamy 2 przestrzenie pomiarowe o wielkości 10m3 oraz 20m3, w których możemy zarówno skanować całe  powierzchnie lub dokonać pomiaru punktowo

Dane Techniczne -Zeiss T-SCAN

Głębokość pomiaru

+/- 50mm

Szerokość linii

125mm

Odległość robocza

150 mm

Szybkość pomiaru

210 000 pkt/s

Odległość punktów

0,075mm

Waga

1,1 kg

Oprogramowanie

Inspect